چهارشنبه 28 شهریور 1397 | Skip Navigation Links  

دانشگاه آزاد اسلامی مرکز کوار
دانشگاه آزاد کوار در سال 86 راه اندازي گرديد
همچنین در رشته هاي الکتروتکنيک ، حسابداري کامپيوتر و معماري در مقطع کارداني پذيرش دانشجو داشت
هم اکنون تعداد ... نفر عضو هيات علمي و ... نفر هم کارمند دارد و در رشته هاي ذيل دانشجو مي پذيرد
الکتروتکنيک ، حسابداري ، کامپيوتر ، معماري ، تاسيسات – تهويه مطبوع ، تاسيسات – تبريد و تاسيسات – تاسيسات در مقطع کارداني پيوسته و کامپيوتر در مقطع کارداني ناپيوسته و رشته مهندسي تکنولوژي برق –قدرت و مهندسي معماري – علمي کاربردي و مهندسي تکنولوژي معماري در مقطع کارشناسي نا پيوسته و در حال حاضر با ساختمان آموزشي با 4000 متر مربع دارا است .
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه ازاد اسلامی مرکز کوار میباشد. طراحی وبسایت P.P.D