سه شنبه 26 تیر 1397 | Skip Navigation Links  

چارت دروس
چارت گروه کامپیوتر
نام رشتهمقطع تحصیلیدانلود
علمی کاربردی نرم افزار کامپیوترکاردانی ناپیوستهدانلود فایل
نرم افزار کامپیوترکاردانی پیوستهدانلود فایل


چارت گروه برق
نام رشتهمقطع تحصیلیدانلود
الکتروتکنیککاردانی پیوستهدانلود فایل
مهندسی تکنولوژی برقکارشناسی ناپیوستهدانلود فایل


چارت گروه معماری
نام رشتهمقطع تحصیلیدانلود
علمی کاربردی نقشه کشی معماریکاردانی پیوستهدانلود فایل
علمی کاربردی معماریکارشناسی ناپیوستهدانلود فایل


چارت گروه حسابداری
نام رشتهمقطع تحصیلیدانلود
حسابداریکاردانی پیوستهدانلود فایل


چارت گروه تاسیسات
نام رشتهمقطع تحصیلیدانلود
تاسیساتکاردانی پیوستهدانلود فایل


کلیه حقوق متعلق به دانشگاه ازاد اسلامی مرکز کوار میباشد. طراحی وبسایت P.P.D