سه شنبه 26 تیر 1397 | Skip Navigation Links  

رشته های دانشگاه
گروه کامپیوتر
نام رشتهمقطع تحصیلینام مدیر گروه
نرم افزار کامپیوترکاردانی پیوستهمهندس مهدی نصیری نوروزانی
علمی کاربردی نرم افزار کامپیوترکاردانی ناپیوستهمهندس مهدی نصیری نوروزانی


گروه برق
نام رشتهمقطع تحصیلینام مدیر گروه
مهندسی تکنولوژی برقکارشناسی ناپیوستهمهندس یاسر بی گناه
الکتروتکنیککاردانی پیوستهمهندس یاسر بی گناه


گروه معماری
نام رشتهمقطع تحصیلینام مدیر گروه
مهندسی تکنولوژی معماریکارشناسی ناپیوسته
مهندسی معماریکارشناسی ناپیوستهمهندسی یاسر بی گناه
علمی کاربردی نقشه کشی معماریکاردانی پیوسته


گروه حسابداری
نام رشتهمقطع تحصیلینام مدیر گروه
حسابداریکاردانی پیوستهنصراله سلطانی


گروه تاسیسات
نام رشتهمقطع تحصیلینام مدیر گروه
تاسیساتکاردانی پیوستهمهندس مهدی نصیری نوروزانی


کلیه حقوق متعلق به دانشگاه ازاد اسلامی مرکز کوار میباشد. طراحی وبسایت P.P.D