سه شنبه 26 تیر 1397 | Skip Navigation Links  

کارشناس امور آموزشی، دانشجویی و فرهنگی
رجبعلی منفرد

amozesh@kavariau.ac.ir

تلفن:37828284 داخلی 3
 
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه ازاد اسلامی مرکز کوار میباشد. طراحی وبسایت P.P.D