چهارشنبه 24 مرداد 1397 | Skip Navigation Links  

تشکیل و اعزام تیم های ورزشی تاریخ درج خبر: 1393/7/15
تربیت بدنی دانشگاه جهت تشکیل و اعزام تیم های ورزشی ذیل از دانشجویان برادر و خواهر که دارای مقام ورزشی میباشند دعوت می نماید تامورخ 20/7/93 به امور دانشجویی دانشگاه مراجعه نمایند . برادران(شطرنج تنیس رومیزی کاراته تکواندو کشتی آزاد و فرنگی فوتسال والیبال بسکتبال هندبال) خواهران(شطرنج تنیس روی میز فوتسال بستکتبال والیبال )
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه ازاد اسلامی مرکز کوار میباشد. طراحی وبسایت P.P.D