چهارشنبه 28 شهریور 1397 | Skip Navigation Links  

تقویم آموزشی نیمسال اول 95-94 تاریخ درج خبر: 1394/6/22
انتخاب واحد: 23/06/94 لغایت 31/06/94 شروع کلاسها: اول مهر ماه 94 حذف و اضافه: 11/07/94 لغایت 16/07/94 پایان نیمسال: 17/10/94 برگزاری امتحانات:19/10/94 لغایت 1/11/94
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه ازاد اسلامی مرکز کوار میباشد. طراحی وبسایت P.P.D