چهارشنبه 28 شهریور 1397 | Skip Navigation Links  

تقویم آموزشی نیمسال دوم 94/95 تاریخ درج خبر: 1394/10/13
انتخاب واحد: 94/11/03 لغایت 94/11/08 شروع کلاسها: 94/11/10 حذف و اضافه: 94/11/24 لغایت 94/11/29 پایان نیمسال: 95/03/13 برگزاری امتحانات:95/03/16 لغایت 95/03/27
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه ازاد اسلامی مرکز کوار میباشد. طراحی وبسایت P.P.D