چهارشنبه 28 شهریور 1397 | Skip Navigation Links  

تقویم آموزشی نیمسال اول 95/96 تاریخ درج خبر: 1395/6/16
نیمسال اول 96/95 ثبت نام و انتخاب واحد:16/06/ 95لغایت 25/06/95 شروع کلاس: 27/06/95 حذف و اضافه:10/07/95 لغایت 14/07/95 پایان کلاس 95/10/16 برگزاری امتحانات: 18/10/95 لغایت 30/10/95
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه ازاد اسلامی مرکز کوار میباشد. طراحی وبسایت P.P.D