چهارشنبه 28 شهریور 1397 | Skip Navigation Links  

اعلام زمان برگزاری امتحانات لغو شده نیمسال اول 96-95 تاریخ درج خبر: 1395/10/22
امتحانات روز 20 دیماه در روز 2 بهمن ماه------- امتحانات روز 21 دیماه در روز 3 بهمن ماه------- امتحانات روز 22 دیماه در روز 4 بهمن ماه------- ضمنا ساعت برگزاری امتحانات همان ساعت قبلی می باشد. (آموزش دانشگاه آزاد اسلامی کوار)
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه ازاد اسلامی مرکز کوار میباشد. طراحی وبسایت P.P.D