چهارشنبه 28 شهریور 1397 | Skip Navigation Links  

اساتید عضو هیئت علمی
نام و نام خانوادگی مقطع تحصیلیرشته
سید عبداله شنطیایی زادهکاردانی پیوستهبرق-قدرت
محمد سعید کوپائی نیاکاردانی پیوستهبرق-قدرت
زهرا شناوریکاردانی پیوستهریاضی آمار
فرخنده فرسکاردانی پیوستهمعماری
میثم محمدیکاردانی پیوستهمهندسی مکانیک
علی نیک عهدکاردانی پیوستهآبخیزداری
کلیه حقوق متعلق به دانشگاه ازاد اسلامی مرکز کوار میباشد. طراحی وبسایت P.P.D